Vacatures stichtingsbestuur City Mondial

Bij City Mondial zijn 2 (onbezoldigde) vacatures in het stichtingsbestuur. We zijn op zoek naar maatschappelijk betrokken jonge mensen, bij voorkeur woonachtig (geweest) op het Haagse Veen. Werk- en denkniveau HBO/WO, competenties: financiën, economie, rechten of sociaal-maatschappelijk.


City Mondial in 2017 en daarna

CM is de spin in het web van de wijken 'Op Het Haagse Veen': Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Schilderswijk, Transvaal en het Oude Centrum. Kern van de activiteiten van City Mondial is het 24/7 functioneren als kennisknooppunt voor overheid, bewoners, ondernemers en bezoekers. Gevraagd en ongevraagd biedt City Mondial haar diensten aan sinds de stichting in 1999 werd opgericht door de gemeente.  Inmiddels verzelfstandigd, beschikt City Mondial binnen en buiten het werkgebied over een breed gedragen vertrouwen en expertise.

In 2016 en 2017 acteert City Mondial hoofdzakelijk onder de vlag van 'Opwaartse Kracht!'. De gemeente Den Haag zet met deze Wijkaanpak Nieuwe Stijl in op het benutten en creëren van kansen in de wijken. Dit gebeurt door aandacht te genereren voor initiatieven uit de wijk op het gebied van samenleven en werk, ook gericht op onderwerpen als onderwijs, opvoeding en zorg.


In het werkgebied van CM woont een grote diversiteit van burgers met grote culturele verschillen en vaak een grote afstand naar de arbeidsmarkt, elkaar en instanties. Een flink aantal bewoners van deze wijken komen op steeds grotere afstand te staan van de mensen die het wel goed hebben. Zij verliezen het vertrouwen in instituties en wenden zich af van de rest van de maatschappij. Naast een 
luisterend oor, faciliteert, versterkt en verbindt CM de initiatieven van bewoners en ondernemers in hun pogingen om dit te voorkomen.

CM werkt vanuit een sobere huisvesting. Voornamelijk gericht op maatschappelijke problemen en onderlinge communicatie woont CM in bij Theater de Vaillant. Voor wijkeconomie deelt CM in de Wagenstraat ruimte met toeristische partners, waarbij permanent vrijwilligers en stagiairs worden betrokken. Met ROC Mondriaan bestaan nauwe relaties, maar ook met Praktijkscholen, VMBO en HBO worden veel zaken gedeeld.


1. Wijkeconomie

Werk draagt bij aan eigenwaarde en zelfredzaamheid en het biedt mogelijkheden tot ontplooiing. Voldoende werkgelegenheid in het werkgebied is daarom van groot belang voor de bewoners van het werkgebied van City Mondial, dat de komende jaren nog heel kwetsbaar blijft. Voor voldoende werkgelegenheid en het tegengaan van leegstand en andere verloedering is krachtig ondernemerschap, met vooral kansen in de detailhandel, de horeca en het toerisme, van essentieel belang.  Tegelijkertijd draagt dit ook bij aan een positief imago van de wijken.

 

Tot voor kort vormde het aantrekken van toerisme naar het werkgebied een belangrijke pijler van het werk van City Mondial. Na de in november aangenomen motie in de gemeenteraad om het gebied Haagse Markt, Chinatown, Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en de grachten onder de naam 'Haags Veen' als één geheel te vermarkten heeft het bestuur van de stichting ambtenaren en politici laten weten deze taak graag weer op te pakken.

 Het gaat dan om onder meer:

-     Organiseren van niet seizoen gebonden ontmoetingen tussen mensen van  binnen en buiten het werkgebied van City Mondial door middel van expedities en tours.

-        Versterken van het imago van het Haags Veen in de rest van de stad.

-   Wijkexpedities en tours door de Schilderswijk, Transvaal, Chinatown, Stationsbuurt en Rivierenbuurt. Lopend, steppend,fietsend, varend of per touringcar wordt een bezoek gebracht aan de Haagse Markt, het Haags Openbaar Vervoer Museum (HOVM), de Koninklijke Wachtkamer op station HS,  gebedshuizen,  hofjes en andere bezienswaardigheden. Bewoners en ondernemers in de wijk worden hierbij actief betrokken.

-          Initiatieven in de wijken actief verbinden met evenementen in andere delen in de gemeente.

-        Coördinator bij landelijke of gemeentelijke themadagen als Monumentendag etc.

-          Informatiepunt VVV


2. Samenleving

In de afgelopen jaren is in nauwe samenspraak met de gemeente en de politie veel geïnvesteerd in het leggen van contacten. Denk hierbij aan bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen, welzijn- en opbouwwerk, actieve vrijwilligers, woningcorporaties en huis-aan-huisbladen als De Posthoorn.

Zorgen rond vraagstukken als radicalisering en het ronselen voor de Jihad worden inzichtelijker gemaakt. CM stimuleert bewoners hierover in contact te treden met de politie en de burgemeester. Voor onderlinge communicatie en op sociale netwerken treedt CM regelmatig op als communicatieadviseur of raadsvrouwe. Over de wijken waarin CM actief is bestaan ten onrechte veel negatieve vooroordelen. Regelmatig geeft CM daarom rondleidingen aan onder anderen journalisten, politici, rechters, studenten en ambtenaren. CM schetst zo een beeld gebaseerd op feiten, niet op vooroordelen. 

Bij de onderlinge communicatie gaat het daarbij om:

-          De website www.citymondial.nl;

-          De maandelijkse digitale nieuwsbrief wijknieuws;

-          Website www.schilderswijk.nl  en www.transvaaldenhaag.nl;

-          Sociale media om te communiceren met de mensen in het gebied en daarbuiten;

-          Ondersteunen van campagnes van bewoners;

-          Ondersteuning bij aanpak en communicatie voor wijk en activiteiten voor buurtcentra, evenementen, winkelmanagement en festivals.

-          Muurkrantschermen;

-          Twee laagdrempelige informatiepunten in de Schilderswijk en Stationsbuurt/Oude Centrum voor bewoners, ondernemers en bezoekers.


Den Haag, december 2016


 

Vacature Front Office Medewerker (vrijwilliger) City Mondial Informatiecentrum

Bedrijfsomschrijving

Stichting City Mondial zet zich in voor een effectieve wijkcommunicatie, stimulering van de wijkeconomie en bevordering van het toerisme in de Haagse wijken Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Stationsbuurt en de straat “Avenue Culinaire” in Den Haag. Het doel is een beter imago en een sterkere sociale samenhang in de Haagse wijken te ontwikkelen en te behouden.


Stichting City Mondial (CM) is onderverdeeld in een afdeling wijkcommunicatie en toerisme. Het informatiecentrum van CM (Wagenstraat 193) dient als VVV informatie punt, startpunt om 
Den Haag te ontdekken en om tickets te kopen voor een rondvaart door de Haagse grachten met De Ooievaart, een vaart over de Vliet met De Vlietvaart en/of een boottour naar Madurodam met de Madurodam Express.


CM promoot het toeristische product kleurrijk Den Haag, bestaande uit de wijken Chinatown, Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal. Alle activiteiten van CM zijn erop gericht om meer bezoekers kleurrijk Den Haag te laten ontdekken naast de welbekende Haagse highlights. CM ontwikkeld zelf diverse projecten en werkt daarnaast nauwgezet samen met vele partners. Daarnaast is er binnen CM een afdeling groepsarrangementen, GA Den Haag. De meeste gasten willen informatie over alles wat Den Haag te bieden heeft. Hierbij kan je denken aan informatie over de belangrijkste attracties, historische gebouwen, monumenten, musea, bioscopen, goede restaurants, markten, winkelgebieden, actuele informatie over festiviteiten en meer.


Functie

Frontoffice medewerker op vrijwilligers basis (minimaal 24 uur, andere mogelijkheden in overleg).


Profielomschrijving

-       Communicatief sterk in Nederlands en Engels, Duits en Frans is een pré

-       (Toeristische) kennis van de stad Den Haag

-       Enthousiaste, zelfstandige, klantvriendelijke en een actieve houding

-       Bereid om in het weekend te werken (zat en/of zon)

-       Computer en e-mail (Outlook) kennis vereist

-       Woonachtig in Den Haag

Taakomschrijving

-       Toeristische informatie verschaffen aan bezoekers

-       Telefoon aannemen (klanten helpen of doorverwijzen)

-       Kaartverkoop rondvaarten (zowel telefonisch, per e-mail als aan de balie)

-       Licht administratief werk (o.a. registratie kaartverkoop en andere reserveringen)

-       Beheer voorraad foldermateriaal/plattegronden

-       Mogelijkheden voor projectondersteunende werkzaamheden

 

Openingstijden

Laagseizoen: oktober t/m maart          

Ma - Di - Zo  gesloten                                                       

Wo - Vr 09.30 - 15.00
Za 10.00 - 15.00                    

Middenseizoen: april
Ma gesloten
Di - Vr 09.30 - 17.00 
Za 10.00 - 17.00    
Zo 10,00 - 15.00

 

Hoogseizoen: mei t/m september
Ma - Vr 09.30 - 17.00
Za 10.00 - 17.00
Zo 10.00 - 15.00

 

Heb jij interesse om als vrijwilliger het City Mondial team te komen versterken? Neem contact op met Henriëtte via 070-4023336 of e-mail je CV en motivatie naar henriette@citymondial.nl.

 

Stage - Front Office Medewerker City Mondial Informatiecentrum

Bedrijfsomschrijving

Stichting City Mondial zet zich in voor een effectieve wijkcommunicatie, stimulering van de wijkeconomie en bevordering van het toerisme in de Haagse wijken Schilderswijk, Transvaal, Rivierenwijk, Stationsbuurt en de straat “Avenue Culinaire” in Den Haag. Het doel is een beter imago en een sterkere sociale samenhang in de Haagse wijken te ontwikkelen en te behouden.

Stichting City Mondial (CM) is onderverdeeld in een afdeling wijkcommunicatie en toerisme. Het informatiecentrum van CM (Wagenstraat 193) dient als VVV informatie punt, startpunt om  Den Haag te ontdekken en om tickets te kopen voor een rondvaart door de Haagse grachten met De Ooievaart, een vaart over de Vliet met De Vlietvaart en/of een boottour naar Madurodam met de Madurodam Express.

CM promoot het toeristische product kleurrijk Den Haag, bestaande uit de wijken Chinatown, Stationsbuurt, Schilderswijk en Transvaal. Alle activiteiten van CM zijn erop gericht om meer bezoekers kleurrijk Den Haag te laten ontdekken naast de welbekende Haagse highlights. CM ontwikkeld zelf diverse projecten en werkt daarnaast nauwgezet samen met vele partners. Daarnaast is er binnen CM een afdeling groepsarrangementen, GA Den Haag. De meeste gasten willen informatie over alles wat Den Haag te bieden heeft. Hierbij kan je denken aan informatie over de belangrijkste attracties, historische gebouwen, monumenten, musea, bioscopen, goede restaurants, markten, winkelgebieden, actuele informatie over festiviteiten en meer.

Functie
Stage Front Office Medewerker (40 uur p/w)

Profielomschrijving

-Communicatief sterk in Nederlands en Engels, Duits en Frans is een pré


- Derde vreemde taal is een pre, maar niet verplicht


- (Toeristische) kennis van de stad Den Haag


- Enthousiaste, zelfstandige, klantvriendelijke en een actieve houding


- Bereid om in het weekend te werken (zat en/of zon)


- Computer en e-mail (Outlook) kennis vereist


- Woonachtig in Den HaagTaakomschrijving


- Toeristische informatie verschaffen aan bezoekers

-
- Telefoon aannemen (klanten helpen of doorverwijzen)


- Kaartverkoop rondvaarten (zowel telefonisch, per e-mail als aan de balie)


- Licht administratief werk (o.a. registratie kaartverkoop en andere reserveringen)


- Beheer voorraad foldermateriaal/plattegronden


- Mogelijkheden voor projectondersteunende werkzaamheden

 

Openingstijden

Laagseizoen: oktober t/m maart          

Ma - Di - Zo  gesloten                                                       

Wo - Vr 09.30 - 15.00
Za 10.00 - 15.00                    

Middenseizoen: april
Ma gesloten
Di - Vr 09.30 - 17.00 
Za 10.00 - 17.00    
Zo 10,00 - 15.00

 

Hoogseizoen: mei t/m september
Ma - Vr 09.30 - 17.00
Za 10.00 - 17.00
Zo 10.00 - 15.00


Heb jij interesse om stage ervaring op te doen en het City Mondial team te versterken? Neem contact op met Henriëtte via 070-4023336 of e-mail je CV en motivatie naar henriette@citymondial.nl.

Voor Ondernemers